БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Календарни празници и обичаи у българите в Бесарабия и Южна Русия


Автори:
Николай Колев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


879 изтегляния от 21.11.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (574) / Asia/Pacific Region  (1) / Bulgaria  (108) / China  (2) / Cote D'Ivoire  (1) / Europe  (5) / France  (1) / Germany  (37) / Greece  (1) / Hungary  (1) / Moldova, Republic of  (9) / Portugal  (1) / Romania  (2) / Russian Federation  (7) / Sweden  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (12) / United Kingdom  (30) / United States  (83)