БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII век


Автори:
Андрей Андреев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


418 изтегляния от 21.11.2017 г.