БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българските преселници и руската наука преди Кримската война


Автори:
Елка Дроснева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


475 изтегляния от 21.11.2017 г.