БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Преселването на българи от бесарабската част на Молдовското княжество в Приазовието (края на 50-те - началото на 60-те години на XIX век)


Автори:
Иван Грек

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


523 изтегляния от 21.11.2017 г.