БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Поглед върху българските централни училища в Бесарабия през втората половина на XIX век


Автори:
Марин Люлюшев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


528 изтегляния от 21.11.2017 г.