БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабци - офицери в българската армия по време на Първата световна война (1915 - 1918 г.)


Автори:
Калчо Калчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


1520 изтегляния от 21.11.2017 г.