БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1993 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 543 от 21.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 493 от 21.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 498 от 21.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 564 от 21.11.2017 г.)

Сведения за българи в Северното Черноморие през XVII век
Андрей Андреев

(изтегляния 487 от 21.11.2017 г.)

Творби и хипотези за гагаузите
Красимира Мутафова

(изтегляния 896 от 21.11.2017 г.)

Русия и преселването на българи в Русия след 1862 г.
Георги Плетньов

(изтегляния 1254 от 21.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 19181-1920 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 509 от 21.11.2017 г.)