БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Календарни празници и обичаи у българите в Бесарабия и Южна Русия


Автори:
Николай Колев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


758 изтегляния от 21.11.2017 г.