БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Северните "варвари" и Черноморието (Уседналите и номадските народи в Югоизточна Европа и връзката им с Черно море)


Автори:
Пламен Павлов
Василка Тъпкова-Заимова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


501 изтегляния от 21.11.2017 г.