БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Обичаят "Свещена пролет" у прабъгарите и механизмът на преселнията им в Северното Причерноморие и на Балканите


Автори:
Стефан Йорданов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


529 изтегляния от 21.11.2017 г.