БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Емиграцията на българи в Пруто-днестовското междуречие през XVв. - началото на XVII в.


Автори:
Сергей Муртузалиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


495 изтегляния от 21.11.2017 г.