БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1995 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 473 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 419 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 422 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 517 от 20.11.2017 г.)

За един тип сабя от Ранното българско средновековие
Валери Йотов

(изтегляния 664 от 20.11.2017 г.)

Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270 - 1302 г.)
Пламен Павлов

(изтегляния 852 от 20.11.2017 г.)

Български военни формирования в Украйна през XVIII век
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 802 от 20.11.2017 г.)

Гагаузкият проблем
Страшимир Димитров

(изтегляния 577 от 20.11.2017 г.)

Българските волонтири в дунавската казашка войска (1828 0 1869 г. )
Елена Бачинская

(изтегляния 812 от 20.11.2017 г.)

Войводата Тодор Тодоров Велков
Велко Тонев

(изтегляния 713 от 20.11.2017 г.)

Женските дружества и образованието на българки в Русия (1869 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 640 от 20.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 1920 - 1924 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 498 от 20.11.2017 г.)

Полихроний Сирку за народната култура в Бесарабия
Димитър Кенанов

(изтегляния 368 от 21.11.2017 г.)

Две "разправици" за бесарабеца Александър Теодоров-Балан
Русин Русинов

(изтегляния 475 от 21.11.2017 г.)

Из архива на доцент Иван Иванович Мещерюк
Иван Грек

(изтегляния 455 от 21.11.2017 г.)

Човекът от войните в творчеството на Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 401 от 21.11.2017 г.)