БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1995 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 632 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 556 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 592 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 674 от 20.11.2017 г.)

За един тип сабя от Ранното българско средновековие
Валери Йотов

(изтегляния 860 от 20.11.2017 г.)

Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270 - 1302 г.)
Пламен Павлов

(изтегляния 1112 от 20.11.2017 г.)

Български военни формирования в Украйна през XVIII век
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 1045 от 20.11.2017 г.)

Гагаузкият проблем
Страшимир Димитров

(изтегляния 780 от 20.11.2017 г.)

Българските волонтири в дунавската казашка войска (1828 0 1869 г. )
Елена Бачинская

(изтегляния 1024 от 20.11.2017 г.)

Войводата Тодор Тодоров Велков
Велко Тонев

(изтегляния 936 от 20.11.2017 г.)

Женските дружества и образованието на българки в Русия (1869 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 841 от 20.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 1920 - 1924 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 665 от 20.11.2017 г.)

Полихроний Сирку за народната култура в Бесарабия
Димитър Кенанов

(изтегляния 520 от 21.11.2017 г.)

Две "разправици" за бесарабеца Александър Теодоров-Балан
Русин Русинов

(изтегляния 674 от 21.11.2017 г.)

Из архива на доцент Иван Иванович Мещерюк
Иван Грек

(изтегляния 654 от 21.11.2017 г.)

Човекът от войните в творчеството на Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 587 от 21.11.2017 г.)