БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1995 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 412 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 354 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 360 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 442 от 20.11.2017 г.)

За един тип сабя от Ранното българско средновековие
Валери Йотов

(изтегляния 573 от 20.11.2017 г.)

Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270 - 1302 г.)
Пламен Павлов

(изтегляния 755 от 20.11.2017 г.)

Български военни формирования в Украйна през XVIII век
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 691 от 20.11.2017 г.)

Гагаузкият проблем
Страшимир Димитров

(изтегляния 495 от 20.11.2017 г.)

Българските волонтири в дунавската казашка войска (1828 0 1869 г. )
Елена Бачинская

(изтегляния 699 от 20.11.2017 г.)

Войводата Тодор Тодоров Велков
Велко Тонев

(изтегляния 622 от 20.11.2017 г.)

Женските дружества и образованието на българки в Русия (1869 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 544 от 20.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 1920 - 1924 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 424 от 20.11.2017 г.)

Полихроний Сирку за народната култура в Бесарабия
Димитър Кенанов

(изтегляния 301 от 21.11.2017 г.)

Две "разправици" за бесарабеца Александър Теодоров-Балан
Русин Русинов

(изтегляния 380 от 21.11.2017 г.)

Из архива на доцент Иван Иванович Мещерюк
Иван Грек

(изтегляния 372 от 21.11.2017 г.)

Човекът от войните в творчеството на Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 345 от 21.11.2017 г.)