БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои проблеми на изучаването на средновековната българска култура в междуречието на Дунав и Днестър


Автори:
Николай Руссев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


471 изтегляния от 20.11.2017 г.