БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Църковната организация в ареала на Долни Дунав и делтата (края на X век - началото на Xi век)


Автори:
Бистра Николова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


549 изтегляния от 20.11.2017 г.