БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270 - 1302 г.)


Автори:
Пламен Павлов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


795 изтегляния от 20.11.2017 г.