БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои нови моменти в търговията между Балканите и Северното Причерноморие (средата на XVII в. - средата на XVIII в.)


Автори:
Румянва Михнева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


430 изтегляния от 20.11.2017 г.