БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Създаване на черквите в българските колонии в Бесарабия през първата половина на XIX век


Автори:
Николай Червенков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


516 изтегляния от 20.11.2017 г.