БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1995 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 607 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 531 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 560 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 652 от 20.11.2017 г.)

За един тип сабя от Ранното българско средновековие
Валери Йотов

(изтегляния 819 от 20.11.2017 г.)

Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270 - 1302 г.)
Пламен Павлов

(изтегляния 1078 от 20.11.2017 г.)

Български военни формирования в Украйна през XVIII век
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 993 от 20.11.2017 г.)

Гагаузкият проблем
Страшимир Димитров

(изтегляния 745 от 20.11.2017 г.)

Българските волонтири в дунавската казашка войска (1828 0 1869 г. )
Елена Бачинская

(изтегляния 984 от 20.11.2017 г.)

Войводата Тодор Тодоров Велков
Велко Тонев

(изтегляния 895 от 20.11.2017 г.)

Женските дружества и образованието на българки в Русия (1869 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 809 от 20.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 1920 - 1924 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 631 от 20.11.2017 г.)

Полихроний Сирку за народната култура в Бесарабия
Димитър Кенанов

(изтегляния 486 от 21.11.2017 г.)

Две "разправици" за бесарабеца Александър Теодоров-Балан
Русин Русинов

(изтегляния 648 от 21.11.2017 г.)

Из архива на доцент Иван Иванович Мещерюк
Иван Грек

(изтегляния 610 от 21.11.2017 г.)

Човекът от войните в творчеството на Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 548 от 21.11.2017 г.)