БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското начално образование в Южна Бесарабия през 1856 - 1878 г.


Автори:
Екатерина Челак

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


503 изтегляния от 20.11.2017 г.