БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Женските дружества и образованието на българки в Русия (1869 - 1878)


Автори:
Маргарита Чолакова

Страници: -

Резюме:



Ключови думи:


Изтегляне


579 изтегляния от 20.11.2017 г.