БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабският въпрос и определянето на българо-румънската граница в Добруджа (1878 г.)


Автори:
Стефан Анчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


446 изтегляния от 20.11.2017 г.