БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Политическата дейност на д-р Анастасия Ангелова-Головина в България (1879 - 1886 г.)


Автори:
Калчо Калчев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


408 изтегляния от 20.11.2017 г.