БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Италия и съдбата на българите в Северното Причерноморие на Парижката мирна конференция през 1919 г.


Автори:
Антонина Кузманова
Франческо Гуида

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


357 изтегляния от 20.11.2017 г.