БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Бесарабският въпрос в международните отношения 1920 - 1924 г.


Автори:
Косьо Пенчиков

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


455 изтегляния от 20.11.2017 г.