БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ЧОВЕКЪТ НА ДЪЛГА Черти от учителската, обществената и кножовна дейност на Владимир Дякович (1864 - 1929 г.)


Автори:
Николай Жечев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


714 изтегляния от 21.11.2017 г.