БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етническите взаимоотношения между българите и татарите в Добруджа през 30-те години на XX век


Автори:
Стоян Антонов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


726 изтегляния от 21.11.2017 г.