БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

България и съдбата на българите от Украйна и Молдова (1941 - 1945 г.)


Автори:
Петър Тодоров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


583 изтегляния от 21.11.2017 г.