БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Празнично-обредна система на населението от село Главан, Старозагорско


Автори:
Николай Колев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


674 изтегляния от 21.11.2017 г.