БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Празнично-обредна система на населението от село Главан, Бесарабско


Автори:
Наталия Стрезева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


642 изтегляния от 21.11.2017 г.