БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За историята и езика на туканците в Бесарабия ( с лингвистичен материа от Болградско)


Автори:
Светлана Топалова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


696 изтегляния от 21.11.2017 г.