БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за чуждоезиковото влияние върху българските говори в Бесарабия


Автори:
Васил Кондов

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


464 изтегляния от 21.11.2017 г.