БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Към въпроса за номинативните диалектизми в лексиката на бесарабските българи


Автори:
Любка Стоичкова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


729 изтегляния от 21.11.2017 г.