БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Някои особености на функционирането на гагаузките припевки "маане"


Автори:
Лариса Баурчулу

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


390 изтегляния от 21.11.2017 г.