БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 1995 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 526 от 20.11.2017 г.)

Table of Contents (in French)

(изтегляния 462 от 20.11.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 478 от 20.11.2017 г.)

Preface

(изтегляния 574 от 20.11.2017 г.)

За един тип сабя от Ранното българско средновековие
Валери Йотов

(изтегляния 715 от 20.11.2017 г.)

Татарите на Ногай, България и Византия (около 1270 - 1302 г.)
Пламен Павлов

(изтегляния 949 от 20.11.2017 г.)

Български военни формирования в Украйна през XVIII век
Иван Тютюнджиев

(изтегляния 878 от 20.11.2017 г.)

Гагаузкият проблем
Страшимир Димитров

(изтегляния 653 от 20.11.2017 г.)

Българските волонтири в дунавската казашка войска (1828 0 1869 г. )
Елена Бачинская

(изтегляния 879 от 20.11.2017 г.)

Войводата Тодор Тодоров Велков
Велко Тонев

(изтегляния 772 от 20.11.2017 г.)

Женските дружества и образованието на българки в Русия (1869 - 1878)
Маргарита Чолакова

(изтегляния 714 от 20.11.2017 г.)

Бесарабският въпрос в международните отношения 1920 - 1924 г.
Косьо Пенчиков

(изтегляния 547 от 20.11.2017 г.)

Полихроний Сирку за народната култура в Бесарабия
Димитър Кенанов

(изтегляния 421 от 21.11.2017 г.)

Две "разправици" за бесарабеца Александър Теодоров-Балан
Русин Русинов

(изтегляния 549 от 21.11.2017 г.)

Из архива на доцент Иван Иванович Мещерюк
Иван Грек

(изтегляния 514 от 21.11.2017 г.)

Човекът от войните в творчеството на Г. П. Стаматов
Галина Дроснева

(изтегляния 462 от 21.11.2017 г.)