БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етническия облик на карпато-днестърските земи през VI - VII век (по археологически данни)


Автори:
Чавдар Бонев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


728 изтегляния от 20.11.2017 г.