БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пастирско-пенковската култура и проблемът за разселването на прабългарските племена от Средното Поднепровие и Таврика


Автори:
Игорь Баранов
Вадим Майко

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


720 изтегляния от 20.11.2017 г.