БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Традициокная общественно-териториальная структура българских сел в Бессарабии


Автори:
Александър Пригарин

Страници: 441-448

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


547 изтегляния от 30.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (25) / Europe  (1) / United States  (39) / Germany  (40) / NA (396) / Russian Federation  (11) / China  (2) / Sweden  (4) / Bulgaria  (4) / Poland  (1) / Moldova, Republic of  (7) / Turkey  (6) / Serbia  (1) / Ukraine  (7)