БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2000 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 653 от 27.10.2017 г.)

Table of Contents

(изтегляния 775 от 28.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 719 от 28.10.2017 г.)

Introduction

(изтегляния 911 от 28.10.2017 г.)

Салтовски ремъчни накити от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 880 от 28.10.2017 г.)

Кораблекрушение XIII века вблизи Солдайи
Сергей Зеленко

(изтегляния 635 от 28.10.2017 г.)

За бъклиците в Средновековна България
Йордан Алексиев

(изтегляния 763 от 30.10.2017 г.)

Българо-витзантийски отношения (края на VII в. - началото на VIII в.)
Николай Хрисимов Стоян Михайлов

(изтегляния 1705 от 30.10.2017 г.)

Болградската гимназия в българския възрожденски печат
Никола Б. Караиванов

(изтегляния 1078 от 30.10.2017 г.)

Г. С. Раковски - бранител на бесарабските българи
Марина Соломенко

(изтегляния 678 от 30.10.2017 г.)

Българские поданньiе в Бессарабии
Н. Червенков

(изтегляния 600 от 30.10.2017 г.)

Към меценатската дейност на х. Викентий Зографски
Иван Радев

(изтегляния 667 от 30.10.2017 г.)

Малко известни български историци. Гаврил Занетов (1863 - 1934)
Николай Проданов

(изтегляния 770 от 30.10.2017 г.)

Българската иридента в Бесарабия - между фикция и реалност
Благовест Нягулов

(изтегляния 653 от 30.10.2017 г.)

Столицата на Югоизточна Европа
Харалд Хепнер

(изтегляния 457 от 30.10.2017 г.)

Планини и морета в българския юнашки епос
Константин Рагончев

(изтегляния 593 от 30.10.2017 г.)

Семейни обичаи на българите от чийшийските села в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 579 от 30.10.2017 г.)

Одежда в семейной обрядности болгар Южной Бессарабии
Татьяна Агафонова

(изтегляния 670 от 30.10.2017 г.)

Възраждането на българските калнедарни празници в Бесарабия
Димитър Боримечков

(изтегляния 784 от 30.10.2017 г.)

За обучението по български език в условията на билингвизъм
Вероника Терзи

(изтегляния 862 от 30.10.2017 г.)

Народополезната дейност на д-р Васил Андреев Манов
Емилия Кирилова

(изтегляния 826 от 30.10.2017 г.)

Още за балановата "хубост на езика"
Любка Стоичкова

(изтегляния 531 от 30.10.2017 г.)

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия
Емил Миланов

(изтегляния 783 от 30.10.2017 г.)

Краеведските проучвания за бесарабските българи и гагаузи
Екатерина Челак

(изтегляния 785 от 30.10.2017 г.)

Българите в Молдова и Украйна. Библиография. Българска книжнина (1878 - 1995)
Жана Колева Дивна Гоцева

(изтегляния 1546 от 30.10.2017 г.)