БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2000 / Том 7 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 405 от 27.10.2017 г.)

Table of Contents

(изтегляния 353 от 28.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 461 от 28.10.2017 г.)

Introduction

(изтегляния 669 от 28.10.2017 г.)

Салтовски ремъчни накити от Североизточна България
Валентин Плетньов

(изтегляния 555 от 28.10.2017 г.)

Кораблекрушение XIII века вблизи Солдайи
Сергей Зеленко

(изтегляния 389 от 28.10.2017 г.)

За бъклиците в Средновековна България
Йордан Алексиев

(изтегляния 517 от 30.10.2017 г.)

Българо-витзантийски отношения (края на VII в. - началото на VIII в.)
Николай Хрисимов Стоян Михайлов

(изтегляния 1341 от 30.10.2017 г.)

Болградската гимназия в българския възрожденски печат
Никола Б. Караиванов

(изтегляния 809 от 30.10.2017 г.)

Г. С. Раковски - бранител на бесарабските българи
Марина Соломенко

(изтегляния 405 от 30.10.2017 г.)

Българские поданньiе в Бессарабии
Н. Червенков

(изтегляния 352 от 30.10.2017 г.)

Към меценатската дейност на х. Викентий Зографски
Иван Радев

(изтегляния 427 от 30.10.2017 г.)

Малко известни български историци. Гаврил Занетов (1863 - 1934)
Николай Проданов

(изтегляния 495 от 30.10.2017 г.)

Българската иридента в Бесарабия - между фикция и реалност
Благовест Нягулов

(изтегляния 390 от 30.10.2017 г.)

Столицата на Югоизточна Европа
Харалд Хепнер

(изтегляния 273 от 30.10.2017 г.)

Планини и морета в българския юнашки епос
Константин Рагончев

(изтегляния 356 от 30.10.2017 г.)

Семейни обичаи на българите от чийшийските села в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 307 от 30.10.2017 г.)

Одежда в семейной обрядности болгар Южной Бессарабии
Татьяна Агафонова

(изтегляния 364 от 30.10.2017 г.)

Възраждането на българските калнедарни празници в Бесарабия
Димитър Боримечков

(изтегляния 508 от 30.10.2017 г.)

За обучението по български език в условията на билингвизъм
Вероника Терзи

(изтегляния 485 от 30.10.2017 г.)

Народополезната дейност на д-р Васил Андреев Манов
Емилия Кирилова

(изтегляния 546 от 30.10.2017 г.)

Още за балановата "хубост на езика"
Любка Стоичкова

(изтегляния 323 от 30.10.2017 г.)

Динамика на идентичността на гагаузите в Бесарабия
Емил Миланов

(изтегляния 438 от 30.10.2017 г.)

Краеведските проучвания за бесарабските българи и гагаузи
Екатерина Челак

(изтегляния 492 от 30.10.2017 г.)

Българите в Молдова и Украйна. Библиография. Българска книжнина (1878 - 1995)
Жана Колева Дивна Гоцева

(изтегляния 1224 от 30.10.2017 г.)