БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проблеми на социолингвистичното проучване на езика на българите в Бесарабия


Автори:
Николай Тодоров

Страници: 561-564

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


561 изтегляния от 30.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (25) / Europe  (1) / United States  (51) / Germany  (37) / NA (398) / Russian Federation  (8) / China  (3) / Sweden  (4) / Bulgaria  (21) / Poland  (1) / Moldova, Republic of  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (5)