БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ, 2004 / Том 8 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 641 от 26.10.2017 г.)

Предговор

(изтегляния 650 от 26.10.2017 г.)

Preface

(изтегляния 601 от 26.10.2017 г.)

Увод към сборника "Език, литература и култура на българите в Молдова"
Н. Червенков Надежда Кара

(изтегляния 597 от 26.10.2017 г.)

Българският език в Молдова (Материали за проучване)
Надежда Кара

(изтегляния 788 от 26.10.2017 г.)

Към въпроса за акавизма в езика на българите в Бесарабия
Васил Кондов

(изтегляния 661 от 26.10.2017 г.)

Писателят Мишо Хаджийски
Елена Рацеева

(изтегляния 912 от 26.10.2017 г.)

Цветообозначение в мировосприятии болгар
Татьяна Зайковская

(изтегляния 626 от 26.10.2017 г.)

Строитьлньiе обьiчаи и обрядьi у болгар молдовьi
Марина Караджова-Мирон

(изтегляния 578 от 26.10.2017 г.)

Австро-Унгария и Дунавският въпрос 1916 - 1917 г.
Велико Лечев

(изтегляния 1084 от 27.10.2017 г.)

Крьимоведение в научном наследии Н. С. Державина
А. А. Непомняшчий

(изтегляния 686 от 27.10.2017 г.)

До питання трансформацij обрядових комплексiв
Т. В. Тхоржевськя

(изтегляния 562 от 27.10.2017 г.)

За езика на болградчаните в Бесарабия
Светлана Топалова

(изтегляния 570 от 27.10.2017 г.)

Съдържание на трета част

(изтегляния 537 от 27.10.2017 г.)