БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Цветообозначение в мировосприятии болгар


Автори:
Татьяна Зайковская

Страници: 137-143

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


619 изтегляния от 26.10.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (24) / United States  (61) / Canada  (1) / Germany  (37) / NA (462) / Russian Federation  (9) / China  (2) / Sweden  (4) / Bulgaria  (3) / Moldova, Republic of  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (6)