БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Аспекти от концепциите на Йордан Радичков и Йон Друца за историята


Автори:
Емилия Тарабурка

Страници: 131-136

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


576 изтегляния от 26.10.2017 г.