БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Цветообозначение в мировосприятии болгар


Автори:
Татьяна Зайковская

Страници: 137-143

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


434 изтегляния от 26.10.2017 г.