БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Строитьлньiе обьiчаи и обрядьi у болгар молдовьi


Автори:
Марина Караджова-Мирон

Страници: 145-147

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


407 изтегляния от 26.10.2017 г.