БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Трудности при изучаването на съвременната българска книжовна норма от ученици българи от с. Стояновка, Молдова


Автори:
Евдокия Сорочану
Людмила Петкова

Страници: 149-155

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


755 изтегляния от 26.10.2017 г.