БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българите по северното черноморие и създаването на Волжка България (VII-X век)


Автори:
Георги Владимиров

Страници: 159-165

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


653 изтегляния от 26.10.2017 г.