БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Византийско-българския културен модел в Средновековна Молдова (XIV - XV век)


Автори:
Пламен Павлов

Страници: 167-178

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


549 изтегляния от 26.10.2017 г.