БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За един "български народен химн", за неговия автор и за социално-историческото време след обявената независимост на българската държава


Автори:
Калчо Калчев

Страници: 179-183

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


477 изтегляния от 27.10.2017 г.