БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Българското семейство в Южна Бесарабия през XIX век (етнодемографско развитие)


Автори:
Александър Ганчев

Страници: 227-235

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


518 изтегляния от 27.10.2017 г.