БЪЛГАРИТЕ В СЕВЕРНОТО ПРИЧЕРНОМОРИЕ
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

До питання трансформацij обрядових комплексiв


Автори:
Т. В. Тхоржевськя

Страници: 237-242

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


386 изтегляния от 27.10.2017 г.